Особливості вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки  України
від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та
від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.

Читати повністю

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

До навчальних досягнень учнів з математики, які підлягають оцінюванню, належать:

                       - теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;

                       - знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

                       - здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів                      

                          (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв'язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, 

                          досліджувати функцію на монотонність, розв'язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);

                        - здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв'язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого 

                         розв'язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Читати повністю